FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

दलहन वाली पकेटका लागि प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धी सूचना प्रकाशन

साना व्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र दलहन बाली पकेट बिकास कार्यक्रम स‌ंचालन सम्बन्धी १५ दिने सूचना आह्वािन  भएकोले  नियमानुसारको  प्रस्तावना पेश गर्न हुन जानकारी गरिन्छ साथै थप जानकारीकाो लागि ९८६८४९६६५० मा सम्पर्क गर्न हुन समेत सूचित गरिन्छ ।