FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

दलहन वाली पकेटका लागि प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धी सूचना प्रकाशन

साना व्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र दलहन बाली पकेट बिकास कार्यक्रम स‌ंचालन सम्बन्धी १५ दिने सूचना आह्वािन  भएकोले  नियमानुसारको  प्रस्तावना पेश गर्न हुन जानकारी गरिन्छ साथै थप जानकारीकाो लागि ९८६८४९६६५० मा सम्पर्क गर्न हुन समेत सूचित गरिन्छ ।

गाउपालिकाको संरचनागत कार्यविवरण

साईपाल गाउपालिकाको संरचनागत कार्यविवरण २०७८

स्वास्थ्य शिविर सम्बन्धी सूचना

यहि मिति २०७९।०९।८,९ र १० गते साईपाल गाउपालिका ३ काँडामा स्वास्थ्य सम्बन्धी शिविर संचालन हुने भएकाले सम्पूर्ण सबैकाे जानकारीकाे लागि यो सूचना प्रशारणा गरीएको छ ।

दस्तावेज: 

Pages