FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
साईपाल गापा आर्थिक ऐन तथा विनियोजन ऐन ७९/८० 01/03/2023 - 14:14 PDF icon साईपाल गापा आर्थिक र विनियोजन ऐन.pdf
स्थानीय उर्जा विकास निर्देशिका ७७/७८ 12/09/2021 - 14:09 PDF icon स्थानीय उर्जा विकास निर्देशिशका २०७८.pdf
पूर्वाधार विकास विधेयक ७७/७८ 04/03/2021 - 20:51 PDF icon पूर्वाधार विकास विधेयक.pdf
शिक्षा नीति २०७६ ७७/७८ 04/03/2021 - 20:49 PDF icon शिक्षा नीति २०७६.pdf
कृषि विकास तथा व्यवसाय प्रवद्धन सम्बन्धमा वनेकाे ऐेन ७७/७८ 04/03/2021 - 20:48 PDF icon कृषि विकास ऐन.pdf
सार्वजनिक खरिद नियमावली ७७/७८ 04/03/2021 - 20:44 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली.pdf
स‌स्था दर्ता ऐन २०७६ ७७/७८ 04/03/2021 - 20:39 PDF icon स‌स्था दर्ता ऐन २०७६.pdf
तथ्याङक तथा अभिलेख ब्यवस्थापन ऐन ७७/७८ 04/03/2021 - 20:37 PDF icon तथ्याङक तथा अभिलेख ब्यवस्थापन ऐन.pdf
बाल कल्याण गृह कार्यविधि ७५/७६ 08/18/2020 - 17:07 PDF icon बाल कल्याण गृह कार्यविधि २०७५.pdf
बाल विबाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि ७५/७६ 08/18/2020 - 17:04 PDF icon बाल विबाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि२०७५.pdf

Pages