FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ व 2080/81 को नीति तथा कार्यक्रम

८०/८१ 07/02/2023 - 09:07 PDF icon बार्षिक-नीति-तथा-कार्यक्रम २०८०.docx_.pdf

आ.व.२०७९।८० को आय व्यय

७९/८० 06/27/2022 - 11:23 PDF icon आ.व. २०७९।८० आय व्यय.pdf

आ‍.व.२०७८।०७९ काे वार्षिक वजेट

७७/७८ 07/11/2021 - 16:53 PDF icon CCF07112021.pdf

आ‍.व.२०७७।०७८ योजना वाडफाड

७६/७७ 07/06/2020 - 07:12 PDF icon गाउपालिका वजेट वाडफाड.pdf

आ.व. २०७६/०७७ काे आय व्यय विवरण

७६/७७ 12/04/2019 - 14:28 PDF icon आ.व 2075-076 आय व्यय.pdf

आ.व. २०७६/०७७ काे नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 12/04/2019 - 12:53 PDF icon आ.व. २०७६-०७७ नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का कार्यत्रमहरु

७६/७७ 12/03/2019 - 15:35 PDF icon शिर्षक गत वजेट वाडफाड.pdf

यस साइपाल गाउपालिकाले अार्थिक बर्ष 2076/077 का लागि वित्तिय समानीकरणका याेजनाहरु बाँडफाड

७६/७७ 07/08/2019 - 10:43 PDF icon २०७६।०७७ का लागि वित्तिय समानीकरणकेा रकम बाँडफाड.pdf

साईपाल गाउँपालिकाकाे २०७५।०७६ काे बजेट

७५/७६ 08/06/2018 - 11:35 PDF icon budget mantabeya.pdf